Stravovanie

PRAVIDELNÁ STRAVA
NEOBMEDZENÝ PITNÝ REŽIM

DESIATA

ovocie, sladké pečivo

OBED

polievka, hlavné jedlo, šalát/kompót

OLOVRANT

nátierka, pečivo, zelenina