Program

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

CyklistikaAtletikaPešia turistikaBubulandiádaGeocaching

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Prvá pomocPravidlá cestnej premávkyPrírodné javyFauna a flóraMapa a buzola

BUBUDENNÍK

Naozajstný denník určený na zapísanie si najpôsobivejšieho zážitka dňa, či využiť ho v podobe akéhosi pamätníčka, do ktorého nám kamoši venujú napr. kresbu

DENNÝ HARMONOGRAM

ČasPopis
07:00 – 08:00Príchod
08:00 – 08:30Rozcvička
08:30 – 09:00Desiata
09:00 - 12:00Program
12:00 - 13:00Obed
13:00 - 13:30Oddych
13:30 - 15:30Program
15:30 - 16:00Olovrant
16:00 - 17:00Odchod