Záchranár BUBU

Záchranár BUBU je určený pre deti vo veku 6 - 10 rokov, všetky informácie ohľadom poskytovania Prvej pomoci sú primerané ich veku a predpokladom.Cieľom projektu je oboznámiť sa s úkonmi laickej Prvej pomoci, ale tiež rozvíjať schopnosti vzájomnej komunikácie, porozumenia, tolerancie a tímovej práce.
Čo sa deti naučia?- základné funkcie ľudského tela- tiesňové linky- základy správania sa pri volaní na tiesňové linky- dôležitosť poskytnutia Prvej pomoci- význam pojmu resuscitácia-význam pojmu stabilizovaná poloha- technika obväzovania- nácvik riešenia krízových situáciía mnoho ďalšieho...
icon-1.png

O nás

Denné letné tábory v prírode.
icon-2.png

Adresa

Stupava 900 31 InterSport Hotel