Bicykel plný pravidiel

"BICYKEL PLNÝ PRAVIDIEL"

Hlavnou náplňou projektu zameraného na malého cyklistiku, je docieliť uvedomenie si detí, že jazda na bicykli podlieha prísnym pravidlám a dôležitým bezpečnostným prvkom. Deti získajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.Pripravíme ich na samostatný pohyb v cestnej premávke – či už v úlohe chodcov, alebo ako cyklistov.Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom cyklovýletov v prírode v okolí Stupavy. Vyhneme sa tak reálnej cestnej premávke, avšak deťom priblížime dopravnú problematiku prostredníctvom vzdelávacích pomôcok.Čakajú nás modelové križovatky a dopravné situácie, kde deťom umožníme rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti v oblasti dopravnej výchovy na základe hier a súťaží.Samostatnú časť venujeme spoznávaniu dopravných značení a technického stavu bicykla.